Nayade Classic

Nayadeclassic volgt de richtlijnen voor gedrag van NOCNSF

Gedragsregels zoals opgesteld door NOCNSF:
http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie

Vertrouwenscontactpersoon:
Binnen Nayade Classic is (nog) geen vertrouwenspersoon aangewezen. De zwembond heeft een VCP die beschikbaar is voor haar zwemverenigingen.

In contact komen met VCP-ers van de KNZB kan via vcp@zwembond.nl of telefoonnummer 030 - 751 3228.