Nayade Classic

Nayadeclassic volgt de richtlijnen voor gedrag van NOCNSF

Gedragsregels zoals opgesteld door NOCNSF:
https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou

Vertrouwenscontactpersoon:
Binnen Nayade Classic is (nog) geen vertrouwenspersoon aangewezen. De zwembond heeft een VCP die beschikbaar is voor haar zwemverenigingen.

In contact komen met VCP-ers van de KNZB kan via vcp@knzb.nl of telefoonnummer 06 55440359.