Nayade Classic

Vertrouwenspersoon Nayade Classic

V6 - aangenomen op T-ALV 18mrt22

Beste leden,

Met ingang van 18 Maart 2022; de Vertrouwenspersoon Nayade Classic is de heer Jan Snelders. Zijn contact gegevens kunt u vinden in de ledenlijst (wel eerst inloggen om de ledenlijst te kunnen bekijken).

Regeling Vertrouwenspersoon Nayade Classic
Naast de bestaande regelingen van NOC*NSF voor een veilige sportcultuur heeft Nayade Classic een eigen vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is genaamd de Vertrouwenspersoon Nayade Classic of afgekort VNC.
De taak van de VNC is om moeilijk bespreekbare onderwerpen aan te horen, te bemiddelen in conflicten en door te verwijzen naar de juiste instanties (binnen en eventueel buiten de vereniging).
Voor het bestendigen van de verenigingscultuur is het cruciaal dat de daarbij horende normen en waarden worden nageleefd, door leden, bestuur, kader, vrijwilligers, enz. De VNC kan te maken krijgen met problemen of conflicten die vertrouwelijk dienen te worden be- en/of afgehandeld. Hiervoor handelt de VNC volgens “Gedragscode voor omgaan met vertrouwelijkheid van de VNC”.

De gehele regeling kunt hier vinden:
 Regeling vertrouwenspersoon V6 - aangenomen op T-ALV 18mrt22.pdf

Omgangsvormen Nayade Classic

V8 - aangenomen op T-ALV 18mrt22

1. Het is van groot belang dat alle leden plezier hebben in Waterpolo en Zwemsport bij Nayade Classic.
2. Iedereen is welkom binnen Nayade Classic, gegeven de doelgroep in de statuten.
3. We zijn elkaars gelijken, maar tijdens de trainingen is het de trainer die de invulling van de training bepaalt. De aanwezige leden voegen zich daarnaar.
4. De trainingen van zowel de dames en heren vinden plaats in hetzelfde bad op dezelfde tijd. Wanneer het de training ten goede komt, kan het zijn dat de heren en dames gezamenlijk een oefening doen / partijtje spelen. Dit naar inzicht van de trainer. Hierbij houden we rekening met elkaar en elkaars niveau.
5. Waterpolo spelen op je eigen niveau is het leukste, daarom maken we selecties. Om het speelplezier van iedereen te garanderen, wijken we er wel eens vanaf.
6. Binnen de vereniging is er een open en studentikoze houding. Er wordt met de nodige luchtigheid over het waterpolo gesproken, maar het spelen van competitiewedstrijden is altijd serieus. Dit geld in algemene zin in en om het bad.
7. Respect voor (levens)opvattingen van de ander zijn zo vanzelfsprekend dat het bij de onbeschreven omgangsvormen van Nayade Classic hoort.
8. Het is de verplichting van leden om nieuwe leden welkom te heten en te incorporeren in de gebruiken en gewoontes binnen Nayade Classic. Zo ook op de hoogte te brengen van de do’s en dont’s.
9. Ondanks dat waterpolo een fysieke sport is, tonen we respect voor het lichaam en lichamelijke integriteit van de ander.
10. Elkaar attenderen op momenten of situaties die de vanzelfsprekendheid van het hanteren van de waarden binnen de vereniging onder druk zetten, is ook gewoon.
11. Bij problemen kan je altijd terecht bij danwel je aanvoerder, coach, trainer, bestuur of vertrouwenspersoon. Er wordt immer prudent mee omgegaan.
12. Na een activiteit bedanken we de vrijwilligers voor hun moeite. Vind je dat het beter kan, dan siert het je om deelnemen aan de organisatie i.p.v. commentaar te geven.
13. We kiezen voor opbouwende kritiek i.p.v. afbrekende kritiek, met als doel de ander te helpen in het verbeteren van het waterpolo spel, training of coaching.
14. Alle artikelen op het plonsje blog zijn volledige onzin en dienen dus niet serieus genomen te worden.
15. Liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor het bestuur alleen.
16. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan de instandhouding en uitdragen van de hierboven genoemde waarden. Dit geldt voor alle activiteiten binnen de belevingssfeer van de vereniging.
17. We zijn een vereniging dat betekent dat we allemaal een steentje moeten bijdragen.

 Omgangsvormen Nayade Classic V8 - aangenomen op T-ALV 18mrt22.pdf

Veilige sport omgeving

Laatste update 23Mrt2022

Vanuit het bestuur willen we dan ook staan voor een veilige, gezellig zwem- en waterpolovereniging. Daarom zijn wij actief bezig deze aanbevelingen uit te voeren.

Vanuit de KNZB, de NOC*NSF en dus het Centrum Veilig Sport Nederland worden een aantal acties geadviseerd. U vind ze hier met hun status.
1. Een heldere visie opstellen (OK)
2. Risico-inventarisaties uitvoeren (OK)
3. Vrijwilligers trainen
4. Omgangsregels opstellen (OK)
5. Vertrouwenscontactpersoon aanstellen (OK)
6. Bekend maken van de regelingen (OK)
7. Aanvragen van VOG** voor vrijwilligers, trainers of begeleiders (OK)
8. Duidelijke procedure voor meldingen


Zit je ergens mee, ga naar de Vertrouwenspersoon Nayade Classic. Je coach of trainer, een bestuurslid, de vertrouwenscontactpersoon van de KNZB of naar de vertrouwenspersoon zijn er ook voor je. Blijf er vooral niet mee zitten! Laten we er samen voor waken dat wat Nayade Classic maakt ook Nayade Classic blijft.

Regeleningen KNZB en NOC*NSF

Laatste update 23Mrt2022

Naast onze eigen regelingen, zijn de regelingen van de KNZB van toepassing.

De vertrouwenscontactpersoon van de KNZB kun je vinden op: https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon/. De vertrouwenscontactpersoon kan je verder begeleiden naar de vertrouwenspersonen van de KNZB/Centrum veilig sport of naar de ISR.